מכתב: CUL Or.1080 J20

מכתב CUL Or.1080 J20

תגים

תיאור

Letter by Dā'ūd b. Yehuda to the Judge Eliyyahu expressing astonishment that the Nagid (i.e., Avraham Maimonides) had not sent a letter of condolence at the death of a local notable. Early 13th century. See Goitein Nachlass material. Possibly related to Bodl. MS heb. d 66/63, a letter of condolence by Shelomo b. Eliyyahu which he asks Dā'ūd b. Yehuda to pass on to the mourners.

CUL Or.1080 J20 recto

recto

תיעתוק

Motzkin, "The Arabic Correspondence of Judge Elijah and his Family" (PhD diss., n.p., 1965), 2.

Recto

 1. אלממלוך
 2. דאוד בר
 3. יהודה זצל
 4. ב
 5. וצל כתאב אלמולאי אלואלד אלאגל מו ור
 6. אילה(!) החכם המפלא הדיין החכם המשכיל
 7. שצ וסררת בעאפית אלמולאי אללה יגעלך לנא
 8. סנד . . ולא יעדם אלכאדם תפצלך ומא אנא אלא
 9. תעגבת פי תאכיר כתאב אלחצרה אלי אלאן וקאלו
 10. בעץ אלגמאעה לא יכון גצב וקד סיירת כתאב
 11. לסיידנא אלרייס מע בן אלמעלם ואלגמאעה צעב
 12. עליהם כון סיידנא לם יסייר להם כט יעזיהם
 13. וקאלו הדה נקץ פי חקנא וחק אלמאית קלת להם
 14. מא יכליה אלא שגל ואנת תעלם אן גמיע מא
 15. כאן ינעמל פי חיאת אלשיך כאן לוגה ואליום
 16. איש מא עמל כאן מערוף כלאמת(?) מא יערף
 17. אלא בעד אלמות וסיידנא חפצה אללה יעמל אלחסר(?)
 18. פי אלחייה ואלמות ויזעם אן נחן מן בעץ עאילתך
 19. ועלי אן תם הנאת אלא אנחה ואלמולאי אעלם בדלך
 20. ואמא תר . ת אברהים כאנת(?)
 21. נכרת עליה

Recto - right margin

 1. מן וקת
 2. אן
 3. וצל
 4. בהא
 5. דכר אנה
 6. חלף
 7. והו
 8. ישתהי
 9. פדוא
 10. ומא
 11. תם אמר
 12. יגוזה אעלמת
 13. אלמולאי
 14. דלך
 15. ועסי
 16. תקף עלי כתאבי
 17. אלדי ללרייס ותכליה
 18. יערפנא מא
 19. נעמל פי חק אליתומים

תרגום

CUL Or.1080 J20 verso

verso

Verso

 1. ולא תאכד עלי אלממלוך תמאיל ואלממלוך קד חסב
 2. עליך פלא תקטע כתאבך ען כאדמך ואנא
 3. אסיר ללמולאי אלדפתר
 4. ותעשה עמנו לכף זכות ותסלם
 5. עלי אלפרע אלנביל אלתלמיד
 6. ר ברכות ומן ענדך ושלום

Verso - address

 1. מושב רבינו ואדונינו אילה החכם הדיין המפלא
 2. שצ