מכתב: CUL Or.1080 J168

מכתב CUL Or.1080 J168

תגים

תיאור

Letter from Peraḥya b. Sahlān, Alexandria, to Nahray b. Nissim, Fustat. Around 1055. Regarding the request that Nahray will deal with selling goods that the writer sent to Fustat. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 4, #779) VMR

CUL Or.1080 J168 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 4.

recto

 1. מולאי וסיידי ורייסי וגלילי אטאל אללה בקאך ואדאם סלאמתך וסעאדתך

 2. ותאידך מן אסכנדריא ליו כלון מן מרחשון ערפך אללה ברכתה ואלחאל סלאמה

 3. ונעמא אדאמהא אללה לך ואתמהא עליך אנה קדיר אעלם מולאי אן וצל

 4. כתאבך ואנת תדכר לי פיה אמר אל[ ] אלתי אוסק סיידי אלשיך אבו סעיד

 5. פי מרכב אלאצפקצי ויום כתאבי אליך וצל אלי [ ] אסכנדריא ופיה אל

 6. רזמה ואלעלוא ללה אלחמד עלי דלך ואנא מהניא לך עלי דלך אסל אללה

 7. [ ] אלנעמא בוצולהא אליך סאלמה ותם אמר אליהודי אלדי [ ]

 8. צחבתי והו אבן שאהון אל[     ] אלעיון ואכיה רגלא כייר כתיר [ ]

 9. פלא תתרך פי י[ ] פיה אללה אללה [ יאמ]ולאי אנפדת אליך צחבה

 10. קסאם אלרשיד קפצין [ ] אלואחד [      ] ואללטיף כח תכון אל

recto - right margin

 1. גומלה

 2. [ ] פנחב

 3. מן מולאי אלתכלף

 4. בקסמהא ואלענאיה

 5. בבעיהא כיף מא עטאה

 6. אללה וקד חמלני עליך

 7. אסמך אלטייב פי כל אל 14 יקבץ

 8. מואצע אסל אללה

 9. אן לא יקטע ענך דלך

 10. אלאסם וקד יאסיידי

 11. אתפק מעך סיידי

 12. אבו צחק עלי קבץ

 13. אלנט דינ ולם

 14. יקבץ

recto - top margin

 1. שי לאן

 2. אתפק מעה עלי

 3. כלאצהם ווצולהם

 4. אלי אלבית כדא

 5. וקבץ נט דינ

 6. פלא אחתאג

 7. אוצי מולאי

 8. וסיידי אכתר

 9. מן דלך פעלת

 10. מותפצלא

 11. לא כלות מנך

 12. ולא עדמת

 13. מכאנך עלי

 14. כאצה מולאי

 15. אגל אלסלאם

 16. ומן תחוטה

 17. ענאיתך

 18. אקריה אל

 19. סלאם

תרגום

CUL Or.1080 J168 1v

1v

verso

 1. ותכץ אכי סיידי וגלילי אבי אלפרג [אגל אלסלא]ם [ ] באסכנדריא חול שהר כוף מן

 2. אמר אלמא ואיעא לי פיהא תקאעל מן ביע זית אסל אללה אלֿכירה וקד אנפדת אליה כתב מע אלצ[בי]

 3. אבי יעקוב ופיהא גמיע מא יחתאג אליה וכתאבי [ ] אלפיג אי [ ] יכתב אליה ושלום

verso - address

 1. לסיידי וגלילי ואתירי אבא יחיי אללה אלחאפץ 
 2. עליה 
 3. רב נהראי ביר נסים תנבה אללה ילי נטרה 
 4. שאכרה ומחבה פרחיה ביר סהלאן [י]צל ב[מצר] מסתקרה
 5. שלום רב ישע יקרב
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • CUL Or.1080 J168: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.