מכתב: CUL Or.1080 J14

מכתב CUL Or.1080 J14

תגים

תיאור

Letter from one of the Sughmār family to Nahray b. Nissim. Around 1080. The main part of the letter is a recommendation for a person named Isḥāq, the student of Isḥāq al-Ifranji. The writer also mentions business matters: dinars exchange and a request to pay the rent for two houses that he rented to Nahray in Alexandria. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 4, #626) VMR

CUL Or.1080 J14 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 4.

recto

 1. קד צדרת כתבי לחצרה רב הרב גדול הישיבה אטאל אללה בקאהא ואדאם עלוהא

 2. ותאיידהא וכבת עדוהא ביד אבי כתיר בן עמראן וגירה ארגו וצולהא אליה ווקופהא עליהא

 3. 3  ערפתהא וצול בקיה תמן אל[ ] //דנאניר// והי דנאניר אן אוחאש מא תמשי הונא אלא בוכש

 4. אללה יופק תם סאלתהא אדאם אללה עלאהא אן תנפד אלי בקיה אגרה אלדארין

 5. לאני מחתאג אליהא וקד כתבת חסאבהא משרוח והו אדאם אללה עזה [אן] יקף //עליה// [עלי]

 6. ויעמל בחסבה תם ערפתה אן בקי ענד מולאי אל[סל] סגלאת בקיה תמן אלפלפל

 7. דינארין וסאלת אנעאמהא אן תתפצל ותאמר מן יכיש אלבהאר ויזן ענה

 8. אלואגב ואלמונה ויחדרה מע אול מן ינחדר מן אצחאבנא ולא יתרכה ולא

 9. יהמלה ארגו אנהא תפצלת בדאך ואנא אעלם מן חצרה רב הרב ירום הדו

 10. אנהא מחבה פי תלמידי חכאמים ואנהא מכרמה להם ונאצרא להם ומוצל כתאבי

 11. הדא רבי יצחאק והו עלי מא אבלגני מן אכבר תלמידי חכאמים והו תלמיד

 12. רב יצחק אלאפרנגי זצל ומע דלך אנה עניו ושפל רוח והו ממלא מכל מדות

 13. השבאח וקד פאתשתה ווג/ד/תה מחבא לרב הרב גדול הישיבה כבת אללה

 14. אעדאה וואצף אן למחאסנהא ממא אשתהר פי אבעד אלאמאכן ואנה מא

 15. כאן לה חדית מע רב יצחק רבי ואנה מא כאן יקטע זמאנה מעה אלא

 16. בוצף מחאסן רב ירום הדו וכאן וצולה להונא עלי אנה פי מטאלבה אלי ענדה

 17. [ ]נהם ו[   ]אר לי פיבינהם עגאיב והו אלדי הו אנהרה לא ירגע ולא ינתני

 18. [      ]ה אלקול אן תכתוש את האו[       ]יל ולו כאן פיה כיר למא כאלפני כמא

 19. ילזמה למתלי ואנא קד חלפת לא אתכלמת בינהם בכלמה ואנא אסאל

 20. חצרה רב הרב ענד וצול הדה אלאנסאן תקרבה מן חצרתה ותבניה ותכרמה

 21. כמא אנ/א/ ערף מן תפצלהא עלי תלמידי חכאמים ומן יגרי מגרי הדה אלאנסאן

 22. ותשד מנה פי גמיע אלאמור ותצפה לחצרה שידנא שר אשרים ותטכל(!) ביה

 23. אלי חצרתה ותסאלה אכראמה וארנאה ותשיל קלבה וחצרתה תעלם קלב אלגריב

 24. כיף הו לאנה מנכסר [ואת] וחצרתה תעלם מא קאל אלכתאב ואהבתים את הגר

 25. ולא סימה הדה אלאנסאן אנה מן גדולי הדר ונחב אן יצל אלינא שאכר מצאף

 26. לשכרה ויפעל מעה מא ילזמה פי תלמידי חכאמים ולחצרה רב אלראי אלעאלי

 27. פי דלך אן שא אללה ושלום רב הרב גדול הישיבה יגדאל לעד אמן סלה

 28. ומולאי אבו סעד רב נסים ומולאי אלסגלאת אלסלאם ושלם

תרגום

CUL Or.1080 J14 1v

1v

verso - bottom margin - address

 1. חצרה רב הרב גדול הישיבה מרינו שאכר אנעאמהא בן סגמאר

 2. ורבינו נהראי יגדאל כבודו בן רב נסים זכר סדיק(!) לברכה

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • CUL Or.1080 J14: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.