מסמך משפטי: Bodl. MS heb. f 56/17

מסמך משפטי Bodl. MS heb. f 56/17

תגים

תיאור

Will, in which the testator grants a lot of valuable property to various people in his family, including a kānūn sharābiyya (a syrup-maker's brazier?) and a female slave named עב[...] to one of the women in his family.

Bodl. MS heb. f 56/17 17 recto

17 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. f 56/17 17 verso

17 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום