רשומה קשורה ל-מכתב: Bodl. MS heb. b 3/26

מכתב Bodl. MS heb. b 3/26
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, India Book vol. 7 (unpublished)‎ (in Hebrew).
  למהדורה ראה
  • ז36
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה