מסמך משפטי: Bodl. MS heb. a 2/15

מסמך משפטי Bodl. MS heb. a 2/15

תיאור

End of a legal document written and signed by Elḥanan b. Shemarya. Verso is blank.

Bodl. MS heb. a 2/15 15 recto

15 recto

תיעתוק

תרגום

Bodl. MS heb. a 2/15 15 verso

15 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום