רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: AIU XI.268

רשימה או טבלה AIU XI.268
  1. ציטוט
    Sabih Aodeh, "Eleventh Century Arabic Letters of Jewish Merchants from the Cairo Geniza‎" (in Hebrew) (PhD diss., PhD diss. Tel Aviv University, 1992).
    למהדורה ראה
    • doc. 16
  2. ציטוט
    משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • #279