רשימה או טבלה: AIU VII.F.1

רשימה או טבלה AIU VII.F.1

תגים

תיאור

Private account written by Nahray b. Nissim, ca. 1055. Mentions silk from Sicily and Spain. (Information from Gil, Kingdom, Vol. 2, #278) VMR

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

Recto

 1. בסם אללה אלעצים שרח ביע אלשש אלמבארך אלואצל פי סנה תמ[ ] 

 2. מן דלך עלי חיי כט רטל ⟦תנקץ טו דרה⟧ מקשר סער כ קיר אלרטל בלא געל

 3. אלתמן כד דינ ⟦וקירטין וסדס⟧ וסדס ואלסמאחה ט קרא בקי כד אלא ה קרא

 4. ה ארטאל צקלי לאסין אלתמן ו דנא ורבע וע וזן צה דרה מצבוג בדינרין

 5. ואלדי בעת מנה ד ארטאל ונצ

 6. וענדה בקיה חסאב אבו אלחסין ה קוא וענדה מן קבל יעקוב ען פוטה ונטע תלתיי דינ וענדה

 7. נטע [   ] קרא וע מא קאל נחאסבך בה מן קבל אליהודי רבאעי וע בקיה אלאנדלסי ודנא ותמן

 8. ⟦וענדה איצא עלי אבו אלחסן⟧ וע בקיה אלמצבוג בעד אלגעל ג דנא וסדס ותמן //בעד אלגעל//

 9. וענדה רטל גיד דינרין וקיר ורטלין ד דנא לה ען תוב ה דנא בקי דינ

 10. דלך יד דינ אלא קירטין לה מן דלך געל דינרין

 11. בקי יב דינ אלא קיראטין

 12. חאלני ע אברהים ג דנא ותמן ודפע ף דנא אלא קירטין ור[בע]

 13. מן ענדי יעקוב י קרא בקי ענדה ד דנא ונצ וע [ ]

 14. ען אלמצבוג תלת דינ דפע ג דנא

 15. ביע שש ישועה עדדה ז קטאע ומן ענד אבן סגמאר קטעתין וזן אלגמיע ד ארטאל ונצ [          ]

 16. סער דינרין ונצ אלרטל אלתמן י דנא ונצ וקירטין

 17. דפעת למרדוך //נצ// מן תמן אללאסין ג דנא [ ] נזאריה ועליה [ ]

 18. ביע חריר מרדוך מן דלך מא הו ביני ובינה ו ארטאל אלתמן ח דנא קיר [ ]

 19. ומא הו ברסמ כאצתה עלי חיי ס ארטאל אלתמן ⟦יב דינ⟧ כ דינ

 20. דפע מן תמן מתאע מרדוך וישועה יט דינ ותלת ותמן ואיצא סג דר [ ]

 21. יגב לנא צרף לב דינרין תנקץ קירט //ואחד// איצא [                       ]

 22. ....

 

Recto - right margin

 1. בקי ענדה

 2. דינרין וה קרא

 3. ועו ארטאל ונצ מנקוץ

 4. אלתמן יג דינ

 5. וע רטלין [   ]י דרא לאסיז צקלי

 6. אלת[מן ]ין

 7. ....

תרגום

Verso

 1. ע ברהון //ואסמעיל// דינ ויד קיר לה מן דלך תמן ג אנטאע תלתיי אלא חבה

 2. וענדה פוטתין ברסם ⟦אסחק בן⟧ נסים כן אסחק ⟦ ⟧ אלתמן דינ ותלת

 1. שרח אלחריר אלאנדלסי אלדי ברסם אלנצ מנה ען אלעלאוה אלכרז אלדי

 2. כאנת לנא באלאנדלס זאיד נאקץ ואלרבע מן אלבצאעה אלדי [         ]הא לאבן

 3. אלמכמורי באלתחקיק ואלרבע למולאי אבי סעיד ביע דלך

 4. עלי יד אברהם טו רטל ותלת סער דינ ונצ אלתמן כג דינ ונצ יזול סמאחה נצ [     ]

 5. בקי כג דיב

 6. ועליה איצא וזן שמ דרה באלסער אלתמן ג ורב ותמן

 7. ועלי יד חיים יד ותמן באלסער אלתמן כא וסדסין ואלגעל [ ]

 8. בקי כ דינ וסדס

 9. דלך מו דינ ותלת ותמן

 10. ינחט מן דלך געל אברהם דינ וקירטין בקי ט דפתרה חיים קירטין

 11. בקי מה דינ וסדם ותמן

 12. יזול מן דלך לאזם רזמה אלגרב נצ דינ וכלאץ במצר ז קרא אלא חבה

 13. ורוזמה באלאסכנדריה קטעתין תמן ונצ קיך דלך כב קיר ודאנק

 14. בקי מד דינ ורב ותמן אלא דאנק

 15. יחץ אלנצף כב דינ וסדס וחבה ויחץ אלרבע יא וקירטין ודאנק

 16. יזול מנה מא יחץ אבן אלמכמורי בחק אלתלת

 17. ג ותלתיי וחבתין בקי ז דנא ורב יתמן וחבה

 18. יכון אלחאצל פי סהמי ען אלעלאוה אלכרז

 19. וען אלקרפה בעד מא אסתופא אבן אלמכמורי סהמה כט ותלת ורבע אלא חבה