רשימה או טבלה: Bodl. MS heb. c 50/11

רשימה או טבלה Bodl. MS heb. c 50/11

תגים

תיאור

Genealogical list of Eleazar Ha-Kohen b. Shelomo.

Bodl. MS heb. c 50/11 11 recto

11 recto

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

a

 1. אלעזר הכהן השר
 2. [[ב]] הנכבוד (!) החכם
 3. והנבון ביר שלמה הכהן
 4. סגן הכהנים הראש
 5. המעולה בישיבה בן
 6. יהוסף הכהן הצדיק
 7. נשיא הנתיבה ראש
 8. הישיבה בן שלמה הכהן
 9. ראש הישיבה נין יהוסף
 10. הכהן בית דין כהן צדק
 11. בן מרדכי כהנא רבה
 12. בן מנחם הכהן ראש
 13. ישיבה שלגולה בן
 14. אליהו הכהן ראש
 15. הישיבה שלגולה נכד
 16. אהרן הכהן רוח ייי
 17. תנ וג

b

 1. בש רח
 2. ד ט אליהו הכהן ראש
 3. הישיבה שלגולה

תרגום

Bodl. MS heb. c 50/11 11 verso

11 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום