רשימה או טבלה: T-S 12.458

רשימה או טבלה T-S 12.458

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2004

תיאור

List of customs paid in Aydhab by Avraham Ibn Yiju, around 1152. III 40a is the top of the page. III, 40b is the bottom of the page. III, 40c is the verso, a draft of a letter written by Avraham b. Yiju for another man and having nothing to do with the India trade, and therefore not edited in Goitein-Friedman. It is, however, edited in Assaf, Texts, 149-51.

T-S 12.458 1v

1v

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India Traders of the Middle Ages: Documents from the Cairo Geniza (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 3.

III, 40a

  1. בשמ רחמ
  2. מכס אלקאטר ג' וסדס ונצף קיראט עליה נצפה אלכולנגאן א' ותלת ורבע
  3. אל לובאן ה' ונצף אל צבר ז' ותלתין וקיראט ונצף עליה תלתה יבקא
  4. עלינא ה' אלציני דינאר. חמל גזונא מן אל צבר ומכסה פי אלטריק //[[ה ונצף ורבע]] ד וסדס// וחמל אללובאן
  5. ואלקאטר //[[תל ורבע]] תלת ורבע// ומכס אללובאן פי עדאב (!) תלת. [[ומן]] אלקאטר גכ מן

תרגום

T-S 12.458 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 12.458: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.