רשימה או טבלה: T-S 12.235

רשימה או טבלה T-S 12.235

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Three sundry accounts written by Avraham Ibn Yiju. Yemen, apparently 1140-44, 1149-1152.

T-S 12.235 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India Traders of the Middle Ages: Documents from the Cairo Geniza (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 3.

III, 27 A

 1. [[סבעה דראהם ענד אלשיך אבו סעד בקיה אלדינ'
 2. ... .... דרהמין מנצוריין ודרהמין אלואחד חוסיני
 3. ואלתאני אחמדי אלגמיע ג דראהם ופלסין וסלם לידי דרהם
 4. חוסיני פדלך בה פלוס פדלך ד דראהם גיר פלס
 5. […………] דראהם ופלס לה דרהם דאדי
 6. [………… דר]המין ופלס וענדה מן קבל צאחב אל עסל
 7. [………] פדלך ג דראהם וסתה פלוס
 8. [………] וד פלוס בקי דרהמין ופלסין]]
 9. [...] דראהם קבץ ה דראהם וקבץ קימה
 10. [... פל]ס ואחד … רבע רטל כמון אלקימה סתה פלוס //[...] ... ענדה דרהם אחמדי בקי לה פלס//
 11. [...] ולה פלס פגל ולה איצא פלס פגל ולה פלס ללכיאט
 12. ולה ג פלוס צאבון פדלך ז פלוס סלמת לה מן ידי דרהם

C

 1. קימה [...] וביד אלשיך עלי אלבצאט דרהם סלף ען אלנצאפי
 2. [...] ה דראהם ונצף ולי ענד אלכהן דינ וביד ולדה יוסף
 3. [...] דינארין
 4. וענד [אל]שיך סלימאן דינאר ונצף ג דראהם ורטל פאניד

תרגום

T-S 12.235 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 12.235: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.