סמי ספרותי: T-S 10K20.1

סמי ספרותי T-S 10K20.1

תגים

תיאור

Calendar for September 1153-September 1156 for Avraham Ibn Yiju's private synagogue.

T-S 10K20.1 3v

3v

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India Traders of the Middle Ages: Documents from the Cairo Geniza (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 3.

III, 51

 1. אלזית אלתמיד אלשיך אבו סעד ואל[שיךֹ]
 2. אבו עלי צהרי מרחשון אלשיך אבו עלי
 3. בן צדקה בכסליו אלשיך אבו אלחסן בן חשיש
 4. בת וחנוכה אלשיך אבו אלרצא שבט
 5. אבו אלחסן אבן אבו סעד אדר ראשון
 6. אלשיך אבו אלכיר צדקה אדר שיני
 7. אלשיך אבו סעד ניסן ופסח ורתה אלחבר
 8. רחמה אללה אייר אלשיך אבו עלי צהרי
 9. סיון ועצרת אלשיך אבו אלביאן תמוז
 10. ואב אלשיך אבו אלנגם הלאל אלול
 11. וראש השנה אנא שלום עלינו
 12. ועל כל ישראל

תרגום

T-S 10K20.1 1r

1r

T-S 10K20.1 1v

1v

T-S 10K20.1 2r

2r

T-S 10K20.1 2v

2v

T-S 10K20.1 3r

3r
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10K20.1: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.