מכתב: Bodl. MS heb. c 28/67

מכתב Bodl. MS heb. c 28/67

תגים

תיאור

Letter from Shelomo b. Yehuda to Avraham Ha-Kohen b. Yiṣḥaq b. Furat. Ca. 1030

Bodl. MS heb. c 28/67 67 recto

67 recto

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. שלום שלום לזקננו ושרנו כק מר ור אברהם הכהן שר
 2. הע[ד]ה יהי צור עזרו וצל סתרו בן כק מור יצחק הכ[הן זקן]
 3. הקהלות סט ו[אנני] כתבת הדה אלאחרף אלי חטרת (!) סידי אל
 4. שיך אדאם אללה עלוה אשכו חאלי מע בני שויע לאנהם
 5. הודא יתתבעו אתארי ואנא רגל לו אמכנני אן אנדתר
 6. לפעלת ודאך אן שמואל אבן עזרון הו מותצל באבנה
 7. אבנתי כאן לואלדת[ה] ודיעה כותב ענד רגל אסמה נסי
 8. והו מן גהה אלקום טאלבה בהא פאנכרה פקאל לה ביני ובינך
 9. אלרייס פאסרף בנפסה פקאל לה אלקאצי תגארבו עלי
 10. באב דארה צאחת זוגתה וגה הדא נסי אליי רוסל יסתעדי
 11. קולת לה בינכם חוכם הודא תתאנא חאכם סואיי ינטר בינכם
 12. אלרוסל ענדי מצו בני שועה אסתעדאו ליתשפו יודו
 13. אנה נצר לאלרגל וקד כתמו עליה ואללה אלעלים אן אכתר
 14. תקלה עליי ואנא רגל מא יכפא ען סידי חאלתי כלמה
 15. ראוני האולי אלקום סאכת טמעו פיי ואנא אקול
 16. אן שאללה אן סידי אדאם אללה עלוה מא ימכנהם ולא
 17. גירהם מני ואנא אסאלה חרסה אללה עליי אן יפעל פי
 18. הדא מא יחסן במתלה אן יאכד כתאב מן מולאי אלאמיר
 19. //אדאם אללה סלטאנה// אלי צאחבה אן לא יקבל סעאיה פי אחד ממן הו מני לאני
 20. רגל ליס פיי ואנמא אנא באי יש ובמתלה יפעל פי הדא
 21. מא יקרבה אלי אללה מאנא אן שאללה ועקב שלום <
 22. שלמה הצ ראש ישיבת גאון יעקב ברבי <

תרגום

Bodl. MS heb. c 28/67 67 verso

67 verso

verso

 1. חטרת סידי אלשיך אבו אסחק שאכר תפצלה
 2. אברהם אבן אסחק אלפראת אטאל
 3. אללה בקאה ואדאם עלוה
תנאי היתר שימוש בתצלום