מסמך משפטי: ENA NS 16.27

מסמך משפטי ENA NS 16.27

תגים

תיאור

India Book III,30a: Rental contract for an apartment in Sicily for 40 years, paid in advance, rented by a Jewish woman named Umm al-ʿIzz bt. Zurʿa to Yosef Yiju. Mazara, Sicily, after 1136 (Goitein and Friedman estimation).

ENA NS 16.27 recto

recto

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India Traders of the Middle Ages: Documents from the Cairo Geniza (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 3.
 1. חצרת אלינא נחן אל כאתמין פי הדא אל כתאב אם אל עז בנת זרעה
 2. וקאלת לנא אשהדוא עלי ואקנוא מן ידי מעכשיו בכל לסאן חגה 
 3. ואכתבוא ואכתמוא עלי דלך במא הודא אקר בה בחצרתכ[ם]
 4. באלטוע מני ואלרצא מן גיר קהר ואעטוא דלך לר יוסף בר פרח[יה]
 5. [ב]ן יגו ודלך באנני קד קבצת מנה עשרין רבאעי דוקיא גואז
 6. מליא חבה חבה אכרית מנה בהא בית מן דארי אלדי אשתרית 
 7. [פי ג]ירה ברג אלריס ארבעין סנה מן סער נצף רבאעי כל סנה יסכן
 8. [אל]בית אלדי אכתארהא וערפהא ואתפקנא עליהא בחסב מא יסכן כל מן 
 9. [י]כרי ומא תשעת ואחתאג אלצלאח נצלח לה כסביל כל צחאב דאר
 10. ומתי אכתאר אחדנא אלמפאסכה או ראי צרר מן צחאבה ולם ימכנה
 11. אן יסאכנה קבץ מאלה בעד אן נקאצצה מן אלעשר[י]ן רבאעי
 12. במא סכן אלי זמאן אל מפאסכה [מ]ן סער נצף רבאעי פי כל סנה
 13. [כ]מא ק[ד] אכרית מנה ואלדי אקרת בה בחצרתנא כתבנא וכתמנא
 14. עליה בעד אן אקנינא מנהא [ע]לי אשד ואתקן מא רסמוה אלסלף זל פי מתל
 15. [ד]ל[ך] ל[...]ל[...]
 1. חצרת אלינא נחן אל כאתמין פי הדא אל כתאב אם אל עז בנת זרעה זל
 2. וקאלת לנא אשהדוא עלי ואקנוא מן ידי מעכשיו בכל לסאן חגה
 3. וִאכתבוא ואכתמוא עלי דלך במא הודא אקר בה בחצרתכ[ם]
 4. באלטוע מני ואלרצא מן גיר קהר ואעטוא דלך לר יוסף בר פרח[יה]
 5. [ב]ן יגו ודלך באנני קד קבצת מנה עשרין רבאעי דוקיא גואד
 6. [מ]ליא חבה חבה אכרית מנה בהא בית מן דארי אלדי אשתרית
 7. [ב..]רה ברג אלריס ארבעין סנה מן סער נצף רבאעי כל סנה יסכן
 8. [אל]בית אלדי אכתארהא וערפהא ואתפקנא עליהא בחסב מא יסכן כל מן
 9. [י]כרי ומא תשעת ואחתאג אצלאח נצלח לה כסביל כל צאחב דאר
 10. ומתי אכתאר אחדנא אלמפאסכה או ראי צרר מן צאחבה ולם ימכנה
 11. אן יסאכנה קבץ מאלה בעד אן נקאצצה מן אלעשרין רבאעי
 12. במא סכן אלי זמאן אל מפאסכה [מ]ן סער נצף רבאעי פי כל סנה
 13. [כ]מא ק[ד] אכרית מנה ואלדי אקרת בה בחצרתנא כתבנא וכתמנא
 14. עליה בעד אן אקנינא מנהא [ע]לי אשד ואתקן מא רסמוה אלסלף זל פי מתל
 15. [ד]ל[ך] ל[...]ל[...]

תרגום

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India Traders of the Middle Ages: Documents from the Cairo Geniza (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 3.
 1. There appeared before us, we the signatories to this document, Umm al-{Izz d. Zur{a.
 2. She said to us: "Testify to me and perform with me the symbolic act of obligation, as of now, will all the (binding) terms of deeds.
 3. Write and sign that which I hereby declare in your presence,
 4. willingly and not coerced. Give it to R. Joseph b. R. Perah[yā]
 5. Ben Yijū. Namely, I have already collected from him twenty, good Ducan rubā{īs of legal tender,
 6. full (weight), grain for grain, for which I have rented him an apartment, in my house—which I had purchased
 7. [in the] neighborhood of the tower of the Rayyis—for forty years, at a rate of one half rubā{ī per year, for him to dwell
 8. in [any] apartment that he chooses and of which he approves. We have agreed to this in the manner in which dwells everyone who
 9. rents. Whatever falls into decay and requires repair, I shall repair for him just as any landlord does.
 10. Whenever either of us desires to cancel the agreement or believes that he has suffered damages from the other and is not able
 11. to live together with him, he will collect his money, after I settle accounts with him, deducting from the twenty rubā{īs
 12. the amount for the period he shall have dwelled there until the time of the cancellation, at a rate of one-half rubā{ī per year,
 13. just as I have rented to him." We wrote and signed the declaration which she had made in our presence,
 14. after having performed with her the symbolic act of obligation, according to the most firm and binding regulations fixed by the ancients of blessed memory in circumstances such as
 15. this [. . .]} 

ENA NS 16.27 verso

verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 16.27: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain