מכתב: ENA NS 4.13

מכתב ENA NS 4.13

תגים

תיאור

Letter from Perahya Yiju, in Egypt, to the Nagid complaining about Avraham Ibn Yiju, probably around 1156.

ENA NS 4.13 1

1

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. אעלם סיידנא צאנה אלל[ה … אן כאן לי]
 2. עם פי אלהנד יסמא אברהם בר [פרחיה בן יגו ... וגא]
 3. אלי מצר ווצלת אליה כתב מן אל[ימן …]
 4. והו יקול לה פיהא קד וצלת אלי[…]
 5. תק דינאר ואתאת ודהב ו[…]
 6. ולד אלשיך כלף בן בנדאר לא[בנתי …]
 7. ולדך אזלתהא מנה כראמה [לאבן אכי …]
 8. אן יכן הדא אלדרהם אלדי תעב[ת בה …]
 9. ולא תתרכה יתאכר סאעה ו[אחדה …]
 10. רכוב מוצטה אלבחר אלמאלח וסטר[ת …]
 11. בדלך ותרכת אלרתבה אלדי [כאנת לי …]
 12. ואנא ענד אל נאס בעין אל [...]
 13. כבסי פ[...]

Margins:

וקד חקרני לחאל אנני קליל אלבהרגה קליל אלצת ולא לי פיה מקדרה וידאפע[ני …]

תרגום

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India Traders of the Middle Ages: Documents from the Cairo Geniza (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 3.

Verso

 1. I inform our lord—may God protect you!—[. . . that I have]
 2. an uncle [who had been] in India, named Abraham b. [Peraḥyā Ben Yijū, . . . who came]
 3. to Fustat. He received letters from [Yemen . . .]
 4. in which he told him: I have arrived at [. . .]
 5. 500 dinars, household equipment and gold and [...I agreed to marry]
 6. the son of Sheikh Khalaf b. Bundār to [my daughter...But when I heard about]
 7. your son, I disengaged her from him in deference [to your son...]
 8. This money for which I have toiled will be [his...]
 9. Do not let him tarry o[ne] moment [...] [...I set out]
 10. traveling by boat on the open sea in the Mediterranean, and [I] wrote [. . .]
 11. of this. And I abandoned the station which [I had...]
 12. And people have much regard for me [...]

Margin

[Margin] And he looked down on me in view of my having little hollow pomp and little pushiness, in which I have no aptitude. And he puts [me] off [. . .]}

ENA NS 4.13 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 4.13: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain