מכתב: ENA NS 4.13

מכתב ENA NS 4.13

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Letter from Perahya Yiju, in Egypt, to the Nagid complaining about Avraham Ibn Yiju, probably around 1156.

ENA NS 4.13 1

1

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. אעלם סיידנא צאנה אלל[ה … אן כאן לי]
 2. עם פי אלהנד יסמא אברהם בר [פרחיה בן יגו ... וגא]
 3. אלי מצר ווצלת אליה כתב מן אל[ימן …]
 4. והו יקול לה פיהא קד וצלת אלי[…]
 5. תק דינאר ואתאת ודהב ו[…]
 6. ולד אלשיך כלף בן בנדאר לא[בנתי …]
 7. ולדך אזלתהא מנה כראמה [לאבן אכי …]
 8. אן יכן הדא אלדרהם אלדי תעב[ת בה …]
 9. ולא תתרכה יתאכר סאעה ו[אחדה …]
 10. רכוב מוצטה אלבחר אלמאלח וסטר[ת …]
 11. בדלך ותרכת אלרתבה אלדי [כאנת לי …]
 12. ואנא ענד אל נאס בעין אל [...]
 13. כבסי פ[...]

Margins:

וקד חקרני לחאל אנני קליל אלבהרגה קליל אלצת ולא לי פיה מקדרה וידאפע[ני …]

תרגום

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India Traders of the Middle Ages: Documents from the Cairo Geniza (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 3.

Verso

 1. I inform our lord—may God protect you!—[. . . that I have]
 2. an uncle [who had been] in India, named Abraham b. [Peraḥyā Ben Yijū, . . . who came]
 3. to Fustat. He received letters from [Yemen . . .]
 4. in which he told him: I have arrived at [. . .]
 5. 500 dinars, household equipment and gold and [...I agreed to marry]
 6. the son of Sheikh Khalaf b. Bundār to [my daughter...But when I heard about]
 7. your son, I disengaged her from him in deference [to your son...]
 8. This money for which I have toiled will be [his...]
 9. Do not let him tarry o[ne] moment [...] [...I set out]
 10. traveling by boat on the open sea in the Mediterranean, and [I] wrote [. . .]
 11. of this. And I abandoned the station which [I had...]
 12. And people have much regard for me [...]

Margin

[Margin] And he looked down on me in view of my having little hollow pomp and little pushiness, in which I have no aptitude. And he puts [me] off [. . .]}

ENA NS 4.13 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 4.13: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain