רשומה קשורה ל-מכתב: CUL Or.1080 J182

מכתב CUL Or.1080 J182
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India traders of the middle ages : documents from the Cairo Geniza : India book (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 2.
    לdigital edition, מהדורה, תרגום ראה