מכתב: Stras. 4078/31

מכתב Stras. 4078/31

תגים

תיאור

Letter from Ḥalfon b. Madmun to Ezekiel b. Natan acknowledging condolences on Madmun's death. Aden, 1152.

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India traders of the middle ages : documents from the Cairo Geniza : India book (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 2.

II, 62

 1. וכהומים משאננים קרבות ולבבות עגומים
 2. ריחקו יגונות מסמפונות ורעיונות מחוץ ופנימים
 3. חזקו ידים ואמצו מתנים אמוץ מתאמים
 4. במו ברכות אגורים צמודים עם עצמי שלומים
 5. יובלו יוכללו על ראש כבוד גדולת קדושת יחזקאל
 6. החזן, ברכת י תברכנו ועזרתו תאמצנו וימינו
 7. תרוממנו ומקדש יסעדנו ומציון יחזקנו חמוד
 8. כבוד גדולת קדושת רב נתן יצע תנצבה.
 9. רוח עצום והנח בלי צמצום עם עצמת
 10. השלום מראש ועד הלום ומהלום ולעילום יובלו
 11. לנכבדינו תחילה משוכן שמים וממעופפים בשש
 12. שש כנפים וממאירת עינים ומעמוסי מעים
 13. ומדורש שלומו חלפון ביר מצמון רית
 14. אגרת תנחומיו הגיעה קרב וכליות שעשעה אנחות
 15. מלבבות הסיעה ומפה אל פה שמועתה נשמעה
 16. עד שהריעו שומעיה תרועה סילקה אנח ונס הזנח
 17. וחן ההנח ונשתל השמח וננטע הרוח ינחמיהו מסגבינו
 18. וינחמינו ביסוד עירינו ושכלול היכלינו וכינוס קיבוצינו
 19. ואיסוף נידוחינו וקיבוץ זירוינו ולקיים בחיי הכל
 20. אשרקה להם ואקבצם כי פד וג בעת ההיא
 21. אביא אתכם ובעת קבצתי אתכם. לשום לאבלי
 22. ציון פאר תחת אפר וג כאיש אשר אמו תנחמנו
 23. כן אנכי אנחם אתכם ובירושלם תנוחמו
 24. נחמו נחמו עמי דברו על לב ירושלים וג
 25. בלע המות לנצח ומחה ו א דמעה וג
 26. לקיים הכל בחיי הכל בהמון רחמיו ב ה ושלום
 27. נכבדינו וברכתו והצלחתו והבטחתו ושמחתו
 28. ירביון לעד. עדן, מרחשון אתסד ישועה תקרב.

Margins:

וצדר אליה צחבה אלשיך סאלם מתקאלין יקבץ דאלך

תרגום