רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 10J16.2

מכתב T-S 10J16.2
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India traders of the middle ages : documents from the Cairo Geniza : India book (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 2.
  לתרגום ראה
 3. ציטוט
  משה גיל, In the Kingdom of Ishmael‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 4.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • #679
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  לdigital edition, מהדורה ראה