מכתב: ENA 1822a.43

מכתב ENA 1822a.43

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Letter from Madmun b. Ḥasan to Avraham Ibn Yiju: mutual assistance. Aden, ca. 1136.

ENA 1822a.43 1

1

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

II, 30

 1. [... ]ן עדד כל צרה כ קטעה
 2. ואיצא קטעתין רצאץ וצרה צפר קצב
 3. אל וזן כמסין רטל וצחבתה איצא צרה פיהא
 4. ארבעין מתקאלא מצרייה וסבעין דינאר
 5. מלכיה קדם וצל מא תפצל בה והו
 6. ד מכאתל פופל לטאף אביץ ואחמר
 7. ומכתל לטיף היל וקד קבץ אלשיך יוסף בן
 8. אברהם ואלשיך כלף בן אסחאק אלפופל אלדי
 9. להם וצחבתה איצא כתב אללה סלאמתה
 10. קוצרה תמר ופוטתין מצרי חמצי ודסת
 11. ורק בגדאדי ותמניה קנאני כבאר זביב
 12. וסכר ונטע חבשי יקבץ מולאי דלך
 13. וכאן דכר פי כתאבה ש[רי שי מן א]ל דרכי
 14. ואעלמה אן אלדרכי פי הדה אלסנה לם יצל
 15. מנה ולא רטל ואחד בל כאן ענד עבדה
 16. קליל מן עאם אול אנפדת לכאצת[ה פי]
 17. אלמרכב פלו וצל שי מנה כא[ן ע]בדה
 18. ישתרי לה דלך וכאן דכר פי כתאבה אנפאד
 19. עשרין דינאר אלי אכוה יוסף ולם יצל הדה
 20. אלסנה מן דיאר מצר אחד מן אליהוד פלם
 21. אנפד לה בשי ולא בקא למולאי ענדי שי
 22. מן אלחסאב יעלם מולאי דלך ואללה אללה באלעצביה
 23. מע אלשיך מחרוז פי גמיע אמורה
 24. [... וש]ל[ום](?)

תרגום

ENA 1822a.43 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA 1822a.43: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)