מכתב: ENA NS 48.2

מכתב ENA NS 48.2

תגים

תיאור

Note from Maḍmūn b. Ḥasan, written by one of his clerks, to Avraham Ibn Yiju during the first half of the twelfth century. The letter describes the highhanded tactics of Bilāl b. Jarīr, the governor of Aden and Maḍmūn's occasional business partner. Madmun complains about Bilal’s habit of demanding the first pick of the goods in the port, specifically of ‘drky,’ a commodity exported to Aden from India that was not always available. (S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India Book, 357) EMS

ENA NS 48.2 2

2

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India traders of the middle ages : documents from the Cairo Geniza : India book (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 2.

Recto

 1. אלספר ביומין [...]
 2. גריב עלי ידה וע[לי...]
 3. לצחאב דהלך פיה לשיך [...]
 4. בלאל בו גריר עלי אלרגל אל[די באע]
 5. אלדרכי אשתראה מנה לנפס[ה]
 6. וליס יקדר אחד יטלב שי יטל[ב]ה
 7. אלמאלך בלאל פלו וצלת מטאיא א[בן (?)]
 8. אלסדא[נ]י בשה בשי מנה לאנפדת לה דלך
 9. פלא יעתקד אני גׄפלת ען חאגתה
 10. ומא יעוד במצלחתה ובללה לקד
 11. כאן האדה אלסנה פי אלבלד לבטה
 12. עצׄימה בלגת אלמתׄאקיל אלמצרייה

תרגום

ENA NS 48.2 1

1
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 48.2: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain