מכתב: ENA NS 48.9

מכתב ENA NS 48.9

תגים

תיאור

Letter from Maḍmūn b. Ḥasan to Avraham Ibn Yiju: freight jettisoned. Aden, ca. 1137–39 or 1145–49.

ENA NS 48.9 1

1

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India traders of the middle ages : documents from the Cairo Geniza : India book (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 2.

II, 31

 1. בקאה וחרס [מדת]ה ... [... ומן חסן]
 2. תופיקה לא אכלאה וכבת חסד[ת]ה ואעדאה
 3. פקראתה ופהמתה וסרני עלם סלאמתה וצלאח
 4. חאלתה ושכרת אללה עלי דלך כתיר וסאלתה
 5. זיאדתה מן כל כיר ברחמתה ואנתהי
 6. עבדה אלי מא דכרה חרס אללה נעמתה מן
 7. סבב אנפאד כמסה עשר בהאר חדיד רסמי
 8. וסבעה אבהרה ביץ מחאגם ואעלמה אן אלביץ
 9. רמו מנה אצחאב אלמרכב ח[ין] .... וצלו אלסראק
 10. עלי פם אלכור אלא אן עבדה קד קסט דלך
 11. עלי חמל אלמרכב ואסתופא לה דלך וקד
 12. אבאע לה עבדה אלחדיד אלרסמי ואלביץ ואלהיל
 13. אלואצל צחבה אלשיך מחרוז וגמיע דלך
 14. משרוח פי נסכה אלחסאב טי הדא אלכתאב
 15. במא הו ואקף עליה אן שאללה ואעלמה אן
 16. כאן אלסנה וצל מטיתין לטאף מן עידאב
 17. ופיהם צרר מן אלצפר ודכרו אן כלפהם
 18. ד מראכב מן עידאב פיהם אלתגאר
 19. אלכתיר ואלבצאיע פאכדו [...]
 20. יצל אבו [...]

תרגום

ENA NS 48.9 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 48.9: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain