מכתב: CUL Or.1080 J92

מכתב CUL Or.1080 J92

תגים

תיאור

Letter from Nahray b. Natan b. Nahray, in Alexandria, to a certain Abū Saʿīd. Fragment (upper part only). In Judaeo-Arabic. Dating: Late 11th century. The sender and his father, both residents of Alexandria, are known to have exchanged letters with their relative, Nahray b. Nissim. (Gil mistakenly identified the sender as Nahray b. Nissim himself.) In this letter, Nahray b. Natan writes that he has received a letter with a list of merchandise sent to Fustat by Abū Sulaymān Dāʾūd Ibn al-Lebdī (cf. T-S AS 151.131 (PGPID 17656)). The list of merchandise is valuable for the study of the Indian Ocean trade. The sender says that he has sent two purses of 100 dinars each with two different messengers and asks the addressee to buy several items for him. (Information from Goitein and Friedman, India Book I.)

CUL Or.1080 J92 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

I, 31b

 1. בשמ רחמ
 2. אטאל אללה בקא חצרה מולאי אלש[יך אלא]גל ואדאם
 3. תאיידה ועלאה ורפעתה וסנאה [ומן] חסן תופיקה
 4. לא אכלאה אעלמה אן כאן וצלני כתאב אלשיך
 5. אבו סלימאן דאוד בן אללבדי ואנפד תדכרה
 6. וקד אסתכרת אללה ואנפדת צחבה סידי עיאש
 7. צרה פיהא קֹ דינ גדד וצחבה סידי אצחק
 8. צרה פיהא ק דינ' אכר //גואז מצר// איצא יתפצל מולאי יקדם
 9. שרא מא אסתדף למול[א]י ויכון אול אלשרא בהאר
 10. פלפל ובהארין לאך ובהאר קצט וישתרי איצא
 11. ל וקיה זבדה טיבה אטיב שי יכון ד אמנא
 12. עוד אשבאה יכון תמנהא יב דינ ד אמנא
 13. עוד אשבאה יכון תמנהא יו דינ' מ מן באן

TORN MARGINS:

(1) וא[...]/ בלדי כאן ת[...](2) למכאתבה (3) מולאי

תרגום

CUL Or.1080 J92 1v

1v

Verso:

 1. [אלשי]ך אל[אג]ל אבו סעיד שאכר תפצלה
 2. [...] ביר ..ל.. זצל נהראי בן נתן נע
 3. אטאל אללה בקאהא ואדאם עזהא אמונה אומ[ן]
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • CUL Or.1080 J92: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.