מסמך משפטי: T-S NS 324.46

מסמך משפטי T-S NS 324.46

תגים

תיאור

India Book I,29. Court proceedings in which the two brothers, Abū l-Faḍl Shela and Maʿālī, the sons of ʿAyyāsh, claimed certain assets of Faraḥ, who was murdered in ʿAydhāb, from a certain Abū ʿAlī. In connection with this they asked the court to register that Abū Yaʿqūb (Yosef) Lebdī had acknowledged in court a long time ago that he had no claims to these assets. Abū ʿAlī, apparently, claimed that he owed the money to Lebdi rather than to the two brothers. Dated: 1418 Seleucid = 1106/07 CE. On both recto and verso there are pen trials and writing exercises in Arabic script in a chancery hand -- the phrases are typical of state documents (e.g. imtathala al-marsūm bi-l-tawqīʿ); also mentions the name ʿAlī b. Ḥasan. On verso there is also some accounting in Judaeo-Arabic, mentioning goods related to the India trade. See also T-S 10J21.11 (PGPID 2956), another legal document relating to the same case.

T-S NS 324.46 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

I, 29

 1. חצר אלי בית דין //מ // מעאלי בר עיאש //נ[ע]// […]
 2. ואלתמס מן בית דין אסתמא[ע ...]
 3. אבו עלי דיד[יע] אל. …[…]
 4. נחן נשהד אן אלעד[ל …]
 5. באבי יעקוב אללבדי ופרח שריכה נע אנה קד והב […]
 6. לאבי אלפצל בן עיאש ומעאלי //אכוה// הנזכרין לעילא [[אכוה]] וקד דפע יו[סף ...]
 7. מנה //ומא בקי לה פיה חק בשום// בשום פנים בעולם ואטלק להמא אן יתסלמוה מן א[בו עלי]
 8. אלמדכור באי וגה אמכנהם וכאן דלך בקנין שלם מנד מד[ה]
 9. בעידה קבל תאריך הדא אלכתאב וכתבנא וכתמנא ב[חדש…]
 10. שנ[ת] אתיח בפסטאט מצרים וסלמנאה למעאלי וא[בו אלפצל]
 11. דליהוי בידיהו לזכו ולראיה תלי ביני שיטי: ומא [בקי לה פיה חק בשום]
 12. וקיימין כולהון ודין קיומיהון יצחק ביר שמ[ואל זלֹ]

תרגום

T-S NS 324.46 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS 324.46: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.