מכתב: T-S AS 153.163 + T-S AS 153.160 + JRL SERIES B 6028

מכתב T-S AS 153.163 + T-S AS 153.160 + JRL SERIES B 6028

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2004

תיאור

India Book I, 13a: Letter fragment from Yosef b. David Lebdi to Abū ʿAlī Ḥasan b. Bundār, the representative of the merchants in Aden, written in the hand of Hillel b. Eli. The letter deals with the ongoing litigation between Yosef Lebdi and Yequtiʾel (named on recto). The verso contains a sort of summary of the content of the letter. This suggests that this fragment was a draft copy kept in the dossier in Fustat. Friedman proposes that the statement in line 3, 'they sent with me,' suggests that Lebdi carried with him goods sent by at least one other merchants besides Yequtiʾel. The join (T-S AS 153.160) includes the phrase "from Dahlak" in the first line. Joins: Alan Elbaum.

T-S AS 153.163 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India traders of the middle ages : documents from the Cairo Geniza : India book (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 1.

I, 13a

 1. [... אטאל א]ללה בקאה ו[אדאם עזה ...]
 2. וכבת אעדאה [ע]רפתה אן כאן אלשיך אב[ו ... ואלשיך אבו יעקוב יקותיאל]
 3. אלחכים בר מר משה הרופא נע אצחבוני .[...]
 4. אלאשנה ואלאבריק זית אלדי דכרת אן אכדת [...]
 5. מרבאט ואלאפתימון ואלצרה אלמחמו[דה ...]
 6. פיהא עמאמתי אלתי אכדת מנהא מ[... ומן]
 7. אלפצה מרש [...]
 8. אלפצה אל[...]

תרגום

T-S AS 153.163 1v

1v

VERSO:

 1. [... כת]אב ללשיך אבי עלי חסן בן בנדאר
 2. [... מתא]קיל ען תמן נחאס דכר ר יוסף אנה
 3. [... נ]חאס מפרג ואצאפה אלי מא יכתץ
 4. [...]ב וג מתאקיל ונצף מן אגרה
 5. [... אב]ו יעקוב ומא ילזם גמיע..
 6. [...].. אלחסאב ותחררה

T-S AS 153.160 1r

1r

T-S AS 153.160 1v

1v

JRL SERIES B 6028 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

JRL SERIES B 6028 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • JRL SERIES B 6028: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0
 • T-S AS 153.160: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.
 • T-S AS 153.163: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.