מסמך משפטי: ENA NS 21.4

מסמך משפטי ENA NS 21.4

תגים

תיאור

In this incompletely preserved contract, Yosef Lebdi provided merchandise worth 460 dinars with which the active partner Khalluf would trade. Lebdi will receive three-quarters of the profits and Khalluf one quarter. The contract is described as mudarabat al-tujjar, a merchants' commenda, which normally provides for a division of two-thirds and one third of the profit. Here the active partner did not make an investment on his side and so his share in the profits was lower.

ENA NS 21.4 1

1

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

I, 30

 1. [... ואקנו מ]ני מע[כשיו ו]אכתב[ו ואכתמו]
 2. [עלי בגמיע אלאלפאט אלמחכמה ואלמעאני אל] מוכדה ובכל לישאני ד[זכואתא]
 3. [וסלמו דלך אלי מר ור יו]סף בר מר דויד הידוע בן אל[ל]בדיה
 4. [ליכון בידה חגה וות]אק אנני מקר ענדכם פי צחה מני
 5. [וגואז אמרי טאיעא מן גיר קהר ולא] גבר ולא אכראה ולא סהו ולא גלט ולא
 6. [עלה בי מן מרץ ולא גיר דלך מן גמיע] מפסדאת אלשהאדה באני קד קבצת
 7. [מנה בצאיע ...] וארתצית בהא למא ראית פיהא לי מן
 8. [פאידה ... ו]תמן אלגמיע ארבע מאיה דינ וסתין
 9. [… דינאר] מצריה גיאדא צחאחא עלי אנני
 10. [אסיר בהא אלי בלאד (פלאנה) ו]גירהא חית מא ארי חסב מא יסר
 11. [אללה …] בחכם מצארבה אלתגאר אביע ו[אשתרי]
 12. […וחין רגעת] סאלמא כאן מא יסהלה אלכאלק תעאל[י]
 13. [מן פאידה ... בעד א]קאמה ראס אלמאל אלמדכור ען כמאלה ותמאמה
 14. […כא]ן ללשיך אבי יעקוב דנן אלנצף ואלרבע בשרט
 15. […ל]א פי בר ולא פי בחר מא כאן [מת]צח ויקב[ל]
 16. […]ם עלי פי דלך כסארה כאינה מא כאנת או
 17. [...] //אלביע ואלשרא// אלרבע לי מן אלפאידה לא גיר דלך והדה אלבצאעה
 18. [...]ת רוחי מן מוונה אלטריק מן אכריה בר
 19. [ובחר...]עצוץ עלי סאיר מא מעי מן אלבצ[אעה]
 20. […] אלנסבה וכתבת לה הדא אלכתאב עלי
 21. [נסכתין נסכה ואחדה וא]לאכרי בידה ליכונאן גמיעא עלי פי חיותי
 22. [ועלי וראתי בעד ופאתי ל]ה ולוראתה בעד ופאתה אריכין
 23. […]ון בכל בתי דינין לעלם לא כאל[אסנא]דאת
 24. [ולא כמצאדיר אלכתב אלא כאוכד ואת]קן מא סטרוה רבותינו זל פי מתל
 25. [... לא] תאויל געלתה או געלה לי גירי ל[אפ]סך
 26. […]וקנינא מן מר כלוף דנן בר מר אליה
 27. [...]עלי אלקצה אלמשרוחה

תרגום

ENA NS 21.4 2

2
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • ENA NS 21.4: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL) CC-Zero / Public Domain