מסמך משפטי: T-S K25.240.31

מסמך משפטי T-S K25.240.31

תגים

תיאור

Autograph order in the hand of Avraham Maimonides. Abū l-Majd is to give R. Yiftaḥ 10 dirhams to cover his support (mezonot) for a period of 4 weeks. T-S K25.240 consists of small written orders, partly in Hebrew and partly in Arabic script, for monthly payments, made out of the rent-revenue from the pious foundation (waqf) 'Compound of the Poor' or from the pious foundation made by the physician al-Muhadhdhab. All dated orders are from spring and summer, 1218. (Information from Mediterranean Society, II, pp. 420-421, App. A 48-92; pp. 449-450, App. B 39b [dated 1210-1225]; Cohen, Poverty and Charity in the Jewish Community of Medieval Egypt, pp. 218-220)

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
  1. ב
  2. אלשיך אלחזן אלגליל אבו אלמגד שצ` יוצל
  3. לר' יפתח ען רסמה לארבא גמע אכרהא
  4. אלה מסעי בסבב עגז אלמזונות עשרה דרהם
  5. ושלום

תרגום