מסמך משפטי: T-S K25.240.23

מסמך משפטי T-S K25.240.23

תגים

תיאור

Bill submitted to Avraham Maimonides: the cantor 'al-Makīn' is owed 9 dirhams for 6 weeks, and Abū l-Ṭāhir is owed 1.5 dirhams for 3 weeks. Avraham Maimonides then wrote "the total: 7.5" and on verso "let it be paid from the rent of the compound." All this is on a reused scrap from an earlier Arabic-script document. T-S K25.240 consists of small written orders, partly in Hebrew and partly in Arabic script, for monthly payments, made out of the rent-revenue from the pious foundation (waqf) 'Compound of the Poor' or from the pious foundation made by the physician al-Muhadhdhab. All dated orders are from spring and summer, 1218. (Information from Mediterranean Society, II, pp. 420-421, App. A 48-92; pp. 449-450, App. B 39b [dated 1210-1225]; Cohen, Poverty and Charity in the Jewish Community of Medieval Egypt, pp. 218-220)

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
  1. אלמתאכר ללשיך אלחזן אלמבין //ען// סתה גמע
  2. אולהן שבת במדבר תסעה דראהם
  3. ולאבו אלטאהר תלתה גמע דרהם ונצף
  4. אלגמלה
  5. י ½

תרגום