רשומה קשורה ל-מכתב: T-S NS J334 + T-S 12.717

מכתב T-S NS J334 + T-S 12.717
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Miriam Frenkel, The Compassionate and Benevolent: The Leading Elite in the Jewish Community of Alexandria in the Middle Ages‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben-Zvi Institute for the Study of Jewish Communities in the East, 2006).
  לdigital edition, מהדורה, תרגום ראה
  • doc. 93