רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 13J21.30

מכתב T-S 13J21.30
 1. ציטוט
  Joseph Braslawsky, "קטעי גניזה על רבת-עמון ומעון (?) מן המאות הי"א-הי"ג‎" (in Hebrew), in Eretz Israel‎ (Jerusalem, Israel: Israel Exploration Society, 1954), 3:207-209.
  למהדורה ראה
  • pp. 208-209
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  Miriam Frenkel, The Compassionate and Benevolent: The Leading Elite in the Jewish Community of Alexandria in the Middle Ages‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben-Zvi Institute for the Study of Jewish Communities in the East, 2006).
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • Doc. #72, pp. 536-538
 4. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה