מסמך משפטי: JRL Series B 3476 + JRL Series B 3475

מסמך משפטי JRL Series B 3476 + JRL Series B 3475

תגים

תיאור

Fragments from a court testimony (a power of attorney) dated 1095/6, in the same hand and apparently part of the same page. The verso contains illegible faded writing in a different hand.

JRL Series B 3476 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

Oded Zinger, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].

JRL Series B 3476 1 / 1 leaf, recto

  1. ] דעביד מקובל עלי מעכשיו בי[
  2. לת]קוני שדרתיך ולא לעוותי וכל דמי[
  3. ]וכדלך געלת לה אן יסתחלף ואן יחרמ[

תרגום

JRL Series B 3476 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso

JRL Series B 3475 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

JRL Series B 3475 1 / 1 leaf, recto

  1. […...............]
  2. …א]רבע מאה וש[בע] שנין למינינ[א
  3. …]ה חצר אלינא כגק מרנו ורבנו [.]ב]
  4. אשהדו עלי ואנא פי צחה עקלי ו[

JRL Series B 3475 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Series B 3475: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0
  • JRL Series B 3476: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0