מכתב: JRL SERIES B 4525

מכתב JRL SERIES B 4525

תגים

תיאור

Petition addressed to four brothers (?), the elders Abu al-Baqa, Abu al-Baha, Abu al-Faraj and Abu al-Karam, requesting charity. The supplicant, Harun, writes that he has not tasted bread in days and is emboldened to make his appeal because of the upcoming Jewish holiday. The name of one of the addressees, the shaykh Abu al-Karam, is written on the verso. The cipher at the top, in the small letters, probably is the abbreviation \'b-m\' for bism allah al-rahman al-rahim, found in other Geniza documents and in the Arabic fragments from Quseir al-Qadim published by Li Guo, Commerce, Culture and Community in a Red Sea Port in the Thirteenth Century: The Arabic Documents from Quseir; cf. M. Cohen, 'On the interplay of Arabic and Hebrew in Cairo Geniza Letters, in the R. P. Scheindlin Festschrift, note 19. Undated.

JRL SERIES B 4525 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

Arnold Franklin, unpublished editions.
 1. בם
 2. ............]ואלאעיאן אלפצלא מן אטאל אללה בק[אהם
 3. ......]מהם ונעמאהם ומכן סעאדתהם ואחיא[הם
 4. ונגאהם מן נואיב אלזמאן ומן כרוב אלאחיאן אלשיך אבו
 5. אלבקא ואלשיך אבו אלבהא ואלשיך אבו אלפרג ואלשיך
 6. אלתלמיד אלגליל אבו אלכרם כהני יי המקודשים
 7. ישמרם אל וינצרם ויצילם מכל צרה
 8. אלממלוך אלאסגר הרון אלנאסך קצדת באב אללה
 9. ובאבכם פי גמלת צדקאתכם ופעל כירכם עסי
 10. תסעאדוני בקליל קמח מן שאן אלעיד אשמא
 11. האן עלי קלובכם קליל או כתיר ויכון סר בין ידי
 12. אללה ולא תרגלוני לארגלכם? אללה בין ידיה אן לי
 13. ד\' אנפ[ס] ואנא כתרת איאמי מא נדוק כבז ולולא
 14. מא הו אלעיד כנת אעדר נפס[.] ווחק אלשריעה
 15. מ]א נקדר עלי שרא קד חק.. וקד הלכת ולא
 16. .].א אל... ותם? פלא תכ..ו מקצודי ואעלמו
 17. ..]מאר קלהם מתן בסתר יכפה אל]לה[ ואגרכם
 18. ..].. ענדה תעאלי ושלום

תרגום

JRL SERIES B 4525 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • JRL SERIES B 4525: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0