מסמך משפטי: JRL Series B 3819 + T-S AS 152.22

מסמך משפטי JRL Series B 3819 + T-S AS 152.22

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2004

תיאור

Legal query addressed to Avraham Maimonides concerning a husband's financial obligations towards his wife. The text mentions several objects including the wife's household effects and gold and silver jewelry, and the existence of three children. On the other side there is the autograph responsum. Join: Amir Ashur. (Information in part from CUDL)

JRL Series B 3819 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso

תיעתוק

Arnold Franklin, unpublished editions.
 1. ..........[
 2. לחמהם דפעה להא מע קמאשהא אל
 3. מכתוב עליה מע כון הדא אלזאיד לם יכתבה
 4. להא פי אלכתובה אם לא
 5. והל ללמצאג אלפצה ואלדהב חכם ואלמ[.....
 6. חכם אם לא וכדלך אן טלקת ילזם[.....
 7. דפע מא יזיד להא מן דלך אם לא
 8. .....]. אדונינו יכון מושבו לע[ד]
 9. .........]. וכלף ג\' אולאד אחדהם דון אל...[
 10. ...........].קלא וכאן פי חיותה יקול .[
 11. .......................].חדת במחצר

תרגום

T-S AS 152.22 1r

1r

T-S AS 152.22 1v

1v

JRL Series B 3819 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • JRL Series B 3819: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0
 • T-S AS 152.22: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.