רשומה קשורה ל-מכתב: JRL Series A 284

מכתב JRL Series A 284
 1. ציטוט
  R. E. Margariti, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
  כולל digital edition
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, India Book vol. 6 (unpublished)‎ (in Hebrew).
  למהדורה ראה
  • ו40
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה