מסמך משפטי: Bodl. MS heb. b 11/8

מסמך משפטי Bodl. MS heb. b 11/8

תגים

תיאור

Court proceeding from the court of Yoshiyyahu Gaon, approximately 1010. Testimony of two business partners who quarreled. Original document of their partnership done in Fustat by Shemariyah b. Elhanan.

Bodl. MS heb. b 11/8 8 recto

8 recto

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. שמריה הרב בירבי אלחנן הרב [
 2. ]מר כלוף בן אהרן הידוע ב[ ]אק[ ]א עא[ ] בשרוט כי קנו ממנו
 3. כלוף בן] אברהם בן כליל אלאטראבלס[י הט]ילו לכיס שלוש מאות וחמישים זהוב[ים]
 4. [ ] שיתוף מחציתם לכלוף ומחציתם לכלף ולכתוב על כלף במחצית שהוא קונה
 5. ה]לואה כדרך כל מתעסק ונכתב להם שותף בב[ ]ה וחתמו העדים ונתקיים
 6. הלך] לו כלף בן אברהם בן כליל לרמלה בממון ל[סח]ור[ ] אחרי כן בא מר כלוף
 7. ] שמוע שמעתי כי הלך לו כלף שותפי בדמשק בלא רשותי ואני ציותיו
 8. [שלא יל]ך מן אלרמלה ושיהא ממכרו ומקחו על ידי סבאע הפקיד ברמלה כי כן כתב
 9. [אבן אוכת שמ]עאן הפקיד ממצרים על פי [ ]הוי [ ]ל והכניס הדבר בנפשו לגזלני ולחמסני
 10. ]עת הרב נט רח דבר זה שיהא לי לאחר היום לזכות לפניו אם אצטרך
 11. כל]ף מתנה בכתבי השופט וכ[ת]בי גדולי מלכות שיהיו לי לעזרה אם יחרים
 12. ]בבא כלוף לרמלה [ ] לכלף שחזר מדמשק ונתרעם על כלוף
 13. ] הלויתי והחציף כנגדו ושתק לו כלוף ולא עוד אלא שהיה משדלו בדברים
 14. ]לוהו לבד על ההוצאה שהוציא וגם כלף מן [ כ]לוף למר
 15. ]ן לך כלף הכתב אשר כתב לך מר [שמ]עאן[ ] על[ ]על[ ]המ[ ]
 16. ]לי כתב והמכר עמדתי [ ] והמקח לא ידעתי הוא לע[
 17. ]פין[ ]זרים [
 18. ]יש [ ]הן אחרי כן בא לפנינו [ ] בעל הממון [ ] למכתב עם בע[ ]

....

תרגום

Bodl. MS heb. b 11/8 8 verso

8 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום