רשימה או טבלה: Bodl. MS heb. b 11/5

רשימה או טבלה Bodl. MS heb. b 11/5

תגים

תיאור

Account of the Qodesh: building expenditures, ca. 1041. In the hand of Yefet b. David b. Shekhanya. Most items in this account refer to building operations at the synagogue. Some other synagogue expenditures, such as oil, are also listed. Further details refer to a number of compounds belonging to the qodesh. It is written in a calligraphic handwriting and the account was probably intended ofr public display in the synagogue. The handwriting of Yefet b. David b. Shekhanya can be recognized. Since the document refers to oil used in the synagogue to the end of Elul 1351 Sel. (10 Sept. 1040), it was probably written in 1041. The verso of the document was used at the end of 1041 for an account written in Arabic characters [see PGPID 4414]. (Information from Gil, Documents, pp. 175 #12)

Bodl. MS heb. b 11/5 5 recto

5 recto

תיעתוק

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
 1. [ ]ן טוב [
 2. [ ]עשר דר` ור[בע
 3. אחד ועשרין דר[
 4. דרהם ללבנא עמ[
 5. רקאצין אגרתהם[
 6. עמל פי אלגמלון נמ[ ]צבי[
 7. דרא אלואח גומיז תלתה עשר דר[הם ]שמן
 8. דרהמין הבה לצאחב אלרובע פי אלענצרה כמסה דרא. ועלי[
 9. אלבנא לארבעה ואלגומעה מע תלתה רקאצין אגרתהם
 10. תמאניה דרא ורבע. סקאין תלתה דרא. ועמל אלבנא דפעה תאלתה
 11. אלאתנין ואלתלאתה ואלארבעה ואלכמיס מע ארבעה רקאצין אחד
 12. עשר דר. סקאין ארבעה דרא ורבע. קופה וקצריה דרה ונתף.
 13. ועמל אלבנא דפעה ראבעה כמסה איאם מע כמסה רקאצין ואגר
 14. ואגרתהם תלתה עשר דר ונצף ורבע. סקאין כמסה דרא ונצף
 15. ועמל אלבנא דפעה כאמסה יום ואחד מע רקאץ ואחד דרהמין ונצף
 16. ורבע. סקא וקצריה דרהם ונצף ורבע. ועמל אלבנא דפעה סאדסה
 17. עומין מע רקאצין ואגרתהם כמסה דרא ונצף. סקאין דרהמין
 18. ועמל אלבנא דפעה סאבעה יום ואחד ורקאץ דרהמין ונצף ורבע.
 19. סקאין דרה ונצף. ועמל אלבנא דפעה תאמנה יום ואחד ורקאץ
 20. דרהמין ונצף ורבע. סקא דרה. תמן כסתלייתין ולוח גומיז לעלו
 21. אלמטלה דינאר גיר קיראט. אגרה נגאר וצביה סתה דרא ונצף.
 22. מסאמיר אלדי למרבטאת אל[ ]ן ולל[כ]סתלייה תמאניה דרא ונצף
 23. ועמל אלבנא דפעה תאסעה יומין ורקאצין אגרתהם כמסה דר.
 24. ונצף. סקאין תלתה דרא ונצף. תמן פרשין ונטאקאת ללעמד אלדי(!)
 25. לבית אלנסא אתני עשר דרה. אגרה תלתה רקאצין גרבלו אלתראב
 26. ותמן קצריה תמאניה דרא ונצף. וען סתה אלאף טובה דינאר
 27. ואזן וסתה ונקלה תלתה דרא.וען סתה בנאין וסתה רקאצין
 28. כמסה עשר דרה.וחק סקאין ארבעה דרא ונצף תמן גריד
 29. ללמטלה נצף דינאר וקיראט. הבה לעיד לצאחב אלרובע ען

(!!!)

 1. ומן אנפקה אלמכארי פי דאר אלברקי מן נקל תוראב וסד אבואב
 2. ותמן גלק סתה עשר דרה.וללבנה ען אלאגדייה תמאניה ועשרין
 3. יום אחד ועשרין דרה.ואלאגרה ללתמאניה ועשרין יום אלמדכורה
 4. תלתה דנאניר גיר תולת.ואיצא פי דאר בן חסן אלצבאג תמן טין
 5. ותבן וסקאין וגבס ומליטין ורקאצין תלתין דרא ונצ
 6. תבת מא אנפק פי כמדה טין לתליט בית מחסן ובית אבו אלפרג
 7. ולכוצין אלמרממה חמל תבן דרהמין סקאין תלתה דרא. רקאץ
 8. דרהמין ונצף ורבע. מלייט ארבעה דרא. תלתה רקאצין עמלו
 9. מעה סבעה דרא ונצף. סקאין תלתה דרא. קצרייתין נצף דרה
 10. [ו]תלת מאיה חומתין קצב תסעה קראריט חמולה דר[

תרגום

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).

Recto

 1. . . . . bricks ... 

 2.  10 1/4 dir. 

 3.  21 dir. .... 

 4.  dirhem. The mason . 

 5.  2 helpers, their wages . . . 

 6.  worked at the vault and . . . . an apprentice . . . . 

 7.  dir. Boards of sycamore, 13 dir. ..

 8.  2 dirhems. A gift to the guardian of the Estate on Pentecost, 5 dir. and on .... 

 9.  The mason for Wednesday, Thursday, and Friday, together with three helpers, their wages, 

 10.  8 ¼ dir. Water carriers, 3 dir. Work of the mason, the third time, 

 11.  Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday, together with 4 helpers, 11 

 12.  dir. Water carriers, 4 ¼ dir. A basket and a jar, 1 1/2 dir. 

 13.  Work of the mason, the fourth time, 5 days, together with 5 helpers, 

 14.  their wages, 13 3/4 dir. Water carriers 5 dir. 

 15. (15-16) Work of the mason, the fifth time, 1 day with 1 helper, 2 3/4 dirhems. A water carrier and 1 jar, 1 3⁄4 dir. Work of the mason, the sixth time, 

 16.  
 17.  2 days together with 2 helpers, their wages, 5 1/2 dir. Water carriers, 2 dirhems. 

 18.  Work of the mason, the seventh time, 1 day, and 1 helper, 2 3/4 dirhems. 

 19.  Water carriers, 1 1⁄2 dir. Work of the mason, the eighth time, 1 day and 1 helper,

 20. 2 3/4 dirhems. A water carrier, 1 dir. Paid for 2 kastilīyas (big jars)  and one board of sycamore for the upper part of 

 21.  the maẓalla, 1 dinar less 1 qīrāṭ. Wages of the carpenter and his apprentice, 6 1⁄2 dir.

 22.  Nails for the connections of the (vault?) and for the kastilīya, 8 1⁄2 dir.

 23. (23-24) Work of the mason, the ninth time, 2 days, and 2 helpers, their wages 5 1⁄2 dir. Water carriers, 3 1/2 dir. The price of two carpets and aprons a for the pillars of the 

 24.  
 25.  hall of the women, 12 dir. Wages of 3 helpers that sifted the clay 

 26.  and the payment for a jar, 8 1/2 dir. 6,000 bricks, 1 dinar, 

 27.  weighed, and 6 (qīrāṭs). Their transportation, 3 dir. For 6 masons and 6 helpers, 

 28.  15 dir. The fee of the water carriers, 4 1/2 dir. Paid for palm branches 

 29.  for the maẓalla, 1⁄2 dinar and 1 qīrāṭ. A gift on the holiday to the guardian of the Estate, for 

 30.  Tishri, 7 dir. For poplar wood, jars, and water carriers, 6 ½ dir.

 31.  For "black oil" needed in the synagogue from the last days of Marheshwan, 

 32.  when it was closed, to the end ofElul [1]351, 4 dinars and 2 qīrāṭs. 

 33.  Spent by al-Mukārī in Dār al-Barqī for disposal of garbage, fixing the doors, and 

 34.  paid for a lock, 16 dir. The mason, meals for 28 

 35.  days, 21 dir. The wages for those 28 days mentioned above, 

 36.  2 2/3 dinars. Also, in Dār b. Ḥasan al-Ṣabbāgh, paid for clay, 

 37.  straw , water carriers, gypsum, plasterers, and helpers, 30 ½ dir. 

 38.  The account of the expenditures for the slaking of clay for the plastering of the room of Muḥsin and the room of Abūʾl-Faraj, and 

 39.  the repairs of the two apartments: One ḥiml straw, 2 dir.; water carriers, 3 dir.; a helper, 

 40.  2 3/4 dir.; a plasterer, 4 dir.; three helpers that worked 

 41.  with him, 7 1/2 dir.; water carriers, 3 dir. Two jars, 1/2 dir., 

 42.  and 300 pairs of bundles of reeds, 9 qīrāṭs. Transportation …

 

Bodl. MS heb. b 11/5 5 verso

5 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום