מסמך משפטי: Bodl. MS heb. b 11/3

מסמך משפטי Bodl. MS heb. b 11/3

תגים

תיאור

Legal agreement on dowry rights. Dated: First decade of Ḥeshvan 1442 Seleucid, which is 1130 CE. Betweeen Sitt al-Kull bt. Berakhot known as Naṭīra and her husband the poet (ha-meshorer) Ṣedaqa b. Ṣemaḥ. He grants her all her dowry; she releases him from responsibility. He is also warned that he would have to give her the delayed marriage payment if he should ever take a second wife. Signed by Ḥalfon b. Ghālib the cantor and Natan b. Yefet. (Information from Goitein's index card.)

Bodl. MS heb. b 11/3 3 recto

3 recto

תיעתוק

Mordechai Akiva Friedman, Jewish Polygyny‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Bialik, 1986).
 1. שהדותא דהות באנפנא אנן שהדי דחתמות ידנא לתתא
 2. כן הוה חצרת אלינא סת אלכל בנת ר ברכות דידיע ב >נטירא<
 3. קאלת והי פי צחה מן עקלהא מן גיר קהר ולא גבר ולא
 4. מרץ בהא בעד צחה אלמערפה בהא אקנו מני ואשהדו
 5. עלי מעכשו אנני קד אברית זוגי ר צדקה המשורר בן מר
 6. ור צמח מן אחריות הנדוניה אעני אלשואר אלדי דכלת עליה בה
 7. מן בית ואלדי אלמתבות פי כתובתי מן מצאג ואתאת ונחאס
 8. וגיר דלך ותסלמתה גמיעה לאתצרף פיה תצרף ביעה
 9. ושרא סואה לא גיר אד קד אדן לי באלתצרף פיה עלי הדא
 10. אלשרט חין אדן אקנינא מן סת אלכל דא בת ר ברכות הזקן
 11. דידיע נטירא אלצאיג בעד צחה אלמערפה בהא מעכשו במנא
 12. דכשר למקניא ביה בביטול כל מודעין אנהא קד אסקטת ען זוגהא
 13. ר צדקה דנן אחריות נדוניתה אשר בכתובתה עליו כמא תקדם
 14. שרחה ואנהא קד אברתה אברא צחיח מן גמיעה ולוראתה מן
 15. בעדה ואקנינא איצא מן ר צדקה זוגהא הדא אלמדכור בן צמח נע
 16. קניין גמור מעכשו אנה קד אמצא להא אלתצרף פיה כמא דלך מש
 17. משרוח ואנה מתי תזוג עליהא כאן עליה אלקיאם להא במוכרהא כלה
 18. ושהדותא >דא< חתמנא יתה פי אלעשר אלאול מן חדש מרחשון שנת אתמב לשטרות
 19. בפסטאט מצרים דעל נילוס נהרא רשותיה דאדוננו מצליח הכהן גאון בן גאו[ן]

נין

 1. הגאונים זל שריר וקיים תלי בין שטי דא ואיצא נטירא ודין קיומיהון דלא כאסמכתא
 2. ותאכרת שהאדתנא אלי אלעשר אלאוצט מן אלשהר אלמדכור שריר ובריר וקיים
 3. חלפון ביר גאלב החזן נע נתן בר יפת נע

תרגום

Bodl. MS heb. b 11/3 3 verso

3 verso
תנאי היתר שימוש בתצלום