מסמכים קשורים מכתב: Bodl. MS heb. b 11/1

מכתב Bodl. MS heb. b 11/1