רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: BL OR 10578N.1

רשימה או טבלה BL OR 10578N.1
  1. ציטוט
    Eliyahu Ashtor, History of the Jews in Egypt and Syria under the Rule of the Mamlūks‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Mossad Harav Kook, 1970), vol. 3.
    לdigital edition, מהדורה ראה
    • Doc. #72, pp.133-136