רשימה או טבלה: BL OR 5557A.7

רשימה או טבלה BL OR 5557A.7

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1990

תיאור

Genealogical list with the heading : 'Bayt al-Kohen'.

תיעתוק

Jacob Mann, The Jews in Egypt and in Palestine under the Fâtịmid Caliphs (New York: Ktav Publishing House, 1970), vol. 2.
  1. בית אלכהן
  2. מצליח הכהן גאון ביר שלמה גאון ביר
  3. אליהו גאון ב[יר של]מה גאון ביר יהוסף
  4. בית דין ביר מנחם כהנא רבה
  5. ביר אליהו גאון ביר מרדכי גאו[ן]

תרגום