מכתב: BL OR 5544.8

מכתב BL OR 5544.8

תגים

תיאור

Letter from a man of communal standing, perhaps Daniel b. Azarya (1051-1062) bestowing the title 'Hod Ha-Zeqenim' upon the worthy elder and physician Avraham Ha-Kohen, ca. 1055. The author refers to his own decree to the Jewish community on recto, line 14: “I issued the decree (nishtevan) to my lord the Shaykh Abu l-Faraj, may God bless him, and he read it, and proclaimed it to the [congregation]."

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. [ ] באסם
 2. [לקב] מצאף אלי אלקאבה אלסנייה והאכדי כאן אלנסק אדירנו
 3. ואצילנו ואבירנו כבוד גדולת קדושת מרי ורבנא אברהם הכהן
 4. שר העדה הוד הזקינים פאר הכהנים ואתבעת דלך באלברכות
 5. בעד אלתרחים לאבותיו השרים זכרם לברכה ולתחייה ומא
 6. גדד מן אלאסם הו הוד הזקינים והדא אסם כאן סומי בה מנד
 7. שנים רבות ללשיך אבי עלי בן פצלאן זכרו לברכה בבגדאד ומנה
 8. ואלי אלאן לם יסמא בה אחד וחית מולאיי אלשיך אלגליל בהא ישראל
 9. כניתי אותו בו ורסמת אלצלוה עליה בה מוסף על שני השימות
 10. המשובחות וייי ישימהו עליו סימן טוב סימן ברכה סימן אורה
 11. וצהלה לעלות כבודו לגדל שמו ולמשוך שררותו ולהאריך בטוב
 12. ימיו ובנעימים שנותיו ולו באלגת אלי נהאיאת אלאמור פי אכראמה
 13. אעתקדת אלתקציר פי ג[אל]ב גלאלה קדרה ומא אולאה בקבול מא דכרתה
 14. גאריא עלי קדים אנעאמה ואנפדת אלנשתון אלי סיידי אלשיך אבו
 15. אלפרג יברכהו אלהינו ווקף עליה וקראה עלי אלג[מאעה ]

Right Margin

 1. אן הדא אמ[ר?
 2. מעה שרוט עליה וקנין מאכד י[
 3. דכרי דכר אלחבר צאחבי במצר
 4. ואנה לא יתקדם פי שי מן אלאמור
 5. פי אלבלד אלא באמרה ואנה יכון תחת
 6. טאעתה פידכר כבת אללה אעדאה
 7. [כי] הוא חכם כחכמת מלאך
 8. [ ] דכרתה ינפד לה כתאב באלאמר
 9. ]א לאח

תרגום

Verso

 1. ] כצומאנא ושלומו ירבה לעד ישוע[ה]