מכתב: T-S Ar.7.18

מכתב T-S Ar.7.18

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2004

תיאור

Note from a certain Ḥajjāj to Yosef Yiju, in Mazara, Sicily. In Judaeo-Arabic. Informing him about a consignment sent to him by one of his sons. Dating: October–November 1154 CE. Description from PGPID 5539: Note from Hajjaj, in Messina, to Yosef Yiju, in Mazara, regarding a consignment sent to Yosef by his sons. Written around October-November 1154.

T-S Ar.7.18 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India Traders of the Middle Ages: Documents from the Cairo Geniza (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 3.
  1. סיידי אלשיך אלאגֹל אטאל אללה בקאה אלדי אעלמךֹ
  2. בה באן אולאדך בכיר פי עאפיא (!) וקד אנפדו
  3. לך מעי שי ואוצאני באן נקסמו עליך פי גֹ
  4. כראת ואסעי נחב אן תערפני מע מן ננפד לך
  5. ומא תחתאגֹ וצאיא ונעלמך באן אנחלת פי
  6. דרהם ואחד ואלסלאם אלגֹזיל אלחפיל עליך

[ע"ב, הכתובת]

  1. אלי אלשיך אלחזן
  2. אכי מבשר אל
  3. מערוף אבן יגוֹ

מן חגֹאגֹ

תרגום

T-S Ar.7.18 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S Ar.7.18: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.