רשומה קשורה ל-מכתב: T-S AS 149.184 + T-S AS 146.12 + T-S NS J181 + T-S 10J12.5

מכתב T-S AS 149.184 + T-S AS 146.12 + T-S NS J181 + T-S 10J12.5
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India Traders of the Middle Ages: Documents from the Cairo Geniza (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 3.
  לdigital edition, מהדורה, מהדורה, תרגום, תרגום ראה
 4. ציטוט
  [unknown source]‎ (in Judaeo-Arabic).
  כולל digital edition
 5. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה
 6. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה
 7. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה
 8. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה