רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 10J32.6 + T-S 10J9.24

מכתב T-S 10J32.6 + T-S 10J9.24
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein and Mordechai Akiva Friedman, India Traders of the Middle Ages: Documents from the Cairo Geniza (Leiden and Boston: Brill, 2008), vol. 3.
  לdigital edition, מהדורה, תרגום ראה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה