רשומה קשורה ל-מכתב: BL OR 5542.14

מכתב BL OR 5542.14
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, "Side Lights on Jewish Education from the Cairo Geniza," in Gratz College Anniversary volume (Philadelphia: Gratz College, 1971), 83-110.
  לdigital edition, digital translation, מהדורה ראה
  • pp. 108-109
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה