רשימה או טבלה: T-S NS J440

רשימה או טבלה T-S NS J440

תגים

תיאור

List of thirty-two names with Coptic numerals (recipients of loaves of bread), for example, “the son of little Sesame.” A Maghribi scribe is recorded as receiving ten loaves and the water carrier Wafa two loaves. (S. D. Goitein, A Mediterranean Society, 2:463) EMS

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).

A

 1. מחאסן אלפר[נ]אס 8 בן סמיסמה [
 2. בית סת גאל[ב]? . בנת אלחמישׁי 3
 3. בית מוסי 5? מערפה [א]כו אלסא.. .
 4. בנת אלסופר 6 (1/6?) {......} 10 4
 5. בית אלמג[..] 6 (1/6?) אם ... אל... ½
 6. [ב]ן מעא[לי] אל[..] 2 [י]וסף אלזלבאני 5
 7. אם בו אלחסן . בן כאדם דמוה 6 (1/6?)
 8. זוגה אלשׁ.בי [.] בית בן סבאע 4
 9. ופא אלסקא 2 נסים אלפרנאס 8?
 10. תופיק זוגה אל.יעה 2 סת מסעוד 2
 11. אמראת אל..... 2 [.....] אלמריץ 3
 12. בהא אלשׁומר 6 (1/6?) אל.. 5
 13. מנצור בן שׁלום 2 בן אלקצירה [[8]] 5
 14. יוסף אלמגרבי 8 מכארם 8? [[6?]]
 15. אלסופר אלמגרבי 10 הו..

vertically, between the columns

סאבק זוגה אל.שיא חם.? בשאר

3 2..

B

מכתב, בכתב יד אחר

תרגום