רשומה קשורה ל-רשימה או טבלה: T-S NS J420

רשימה או טבלה T-S NS J420
  1. ציטוט
    S. D. Goitein, index cards.
    לדיון ראה
  2. ציטוט
    Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
    כולל digital edition