רשימה או טבלה: T-S NS J416

רשימה או טבלה T-S NS J416

תגים

תיאור

Lower part of a list of contributors, with 21 persons to be solicited, each carefully described by his family name or profession or both. With three exceptions (including two names written on the margin), all names are preceded by a stroke, indicating perhaps that the task of soliciting the persons concerned had been assigned. (Information from Mediterranean Society, II, p. 485, App. C 34)

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
 1. בו אל ביאן אלמורד
 2. מנגא אלצירפי
 3. פצאיל בן אלעני
 4. פצאיל בן נעמאן
 5. בו סחק אלעטאר אלזנאגליין
 6. בן בו אלחסן אל[ס]מסאר בן חביש
 7. בו אלסרור בן ב[ו] יעקוב
 8. פתוח בן בו אלסרור בן אלשמאע
 9. טאהר אלכהן בן אלגזי
 10. ם פצאיל אלנילי
 11. בקא בן הלאל
 12. סיד אלאהל בן פרח
 13. בו אלמגד בן אלרצוי
 14. בן בו סעד אללבאן ושריכה
 15. בן בו סעד אלצבאג אל..[..]ל.[
 16. ברכאת בן אלקציר
 17. בו סחק אלעדני
 18. מהדב אלענברי
 19. צהר אלדיין בן אלגזולי ב[

margin

 1. אבו אלחסן בן מוסי בו אלפכר ב[
 2. אלפאצד אלעטאר ואבוה

תרגום