רשימה או טבלה: T-S NS J41

רשימה או טבלה T-S NS J41

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2004

תיאור

Goitein describes this list as: 'Distribution of about 430 loaves of bread, weighing 450 pounds, to 104 households on the Friday before the Fast of Av (which fell on Sunday).' It appears on close inspection that the scribe originally wrote sitta, 'six,' making 6 1/2 qintar, or 650 pounds, then changed the word to the numeral 4 (Hebrew letter dalet), thus making 450. The page is folded down the center, making a bifolium, with holes for the binding string down the center, indicating that this page was originally bound in a scribe's notebook. There may have been at least one intervening page between columns. This would account for the discrepancy between the stated number of pounds (loaves) and the computed total. The names indicate this list comes from around the same time as T-S Misc.8.9 and others catalogued in Goitein, Mediterranean Society, II, Appendixes B 19-23, translated in Cohen, The Voice of the Poor in the Middle Ages, nos. 59-64, dated ca. 1107. (Information from Mediterranean Society, II, 442, App. B 17 and from Cohen)

T-S NS J41 1r

1r

תיעתוק

Mark Cohen, The Voice of the Poor in the Middle Ages (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2005).

I - right-hand page

 1. בשׁם
 2. יום אלגמעה אלתאמן מן הודשׁ
 3. אב יהפוך אבלו לשׂשׂון
 4. אנפק פי אלעניים אגנאהם
 5. אללה ברחמתה [[סתה]] ד סתה קנאטר
 6. כבז ונצף
 7. איתאם אלמנגם ח' אלעכאוי ו'
 8. אבו כתיר ו' נח ג' סתאן ב'
 9. אבו הלאל ד' עיאשׁ ג'
 10. אברהים אלצורי ד' אלגארה ב'
 11. אלצוראני ו' מערפה אבו סרור ד'
 12. סמיח ד' אם עביד ג'
 13. אולאד אלאטרושׁ ח' מבארכה ד'
 14. חמאה אליא ואליתים ב' אליא ג'
 15. אליא אלקציר ב' איתאם אלקרא ב'
 16. גאסלה אלרום ג' רבקה ד'
 17. אם מתתיא ב' מערפה אלצבאג ד'
 18. אבו כליף אלצריר ה' צהרה א'

II (opposite I) left-hand page

 1. מעלא ה' יתימה ואכותהא ד'
 2. בני רחמים ג' סמיון ד' נתן ג'
 3. מרה אלמית ד' אליקים ב' רפיקה ב'
 4. אלגיורת ד' מליחה ג'
 5. יעקוב א' זעפראן ח'
 6. סבאע ד' אולאד אבו סעיד ו'
 7. אם פריג ב' והיב ג' שׁלום ג'
 8. אם אלכיאט ב' כנאנה א'
 9. אלממחה בן אלחלא ח' אם סביע ג'
 10. דאניל ואבנה ב' שׁלחיא ג'
 11. אכתהא ג' [[אם]] זהיר וחמוה ו'
 12. יאפוני ב' אלרומי אלטארי ו'
 13. אלכהן אלרקאץ ו' אמה וכאלתה ד'
 14. אכוה אלמית ג' אם עינין חמד ד'
 15. חמ]אה פרנס אלרום ד' יוסף ו'
 16. שׁ[ו]מר אללבן ד' סקליה ד'
 17. שׁמיעה טארי ו ארמלה אלפקאעי ד'
 18. אלמבתלא טארי ג' שׁמריא ד'
 19. אלגר אלקאהרי ו' אלחגאזי ג'
 20. אבו כליפה ו' סמיח אלחפאר ד'

תרגום

T-S NS J41 1v

1v

verso right-hand page III

 1. מערפתין אזהר יו' בן יחיי ד'
 2. מערפה אלדמיאט [כך] ו'
 3. בנת אלתלית ב' בנת אלגדי ב'
 4. אכת אסהק ב' בן סעאדה ד'
 5. בן אלמרהט ו' סעאדה ד'
 6. אם מרים ב' אבו שׁיכה ב'
 7. ברכאת אלמנאדלי ד'
 8. סלאמה ד' אלקלהאוי ג'
 9. אם צריפה ד' מרת עואץ ד'
 10. אם הלאלה ב' אלמרתעשׁ ג'
 11. אלרצאץ ה' מרה אלפרא ה'
 12. בן דאניל ח' טארי ב'
 13. אלריס בן יוסף זל [.'] אלזגאג ד'

ם

 1. //בן // חמאה אלמטאלבי ב'
 2. שׁיך בגדאדי טארי ו
 3. אלחזן בן אלקצאעי ו' חמאה בן אל.... ד'
 4. מערפה אבו אלמנא ח'
 5. בנת חשׁיכה ה' אבו מכתאר ד'
 6. אכתה ג' מרה אלדבאג ג'
 7. יעקוב אלצריר ג' מכלוף אל[צ]ריר ב'
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS J41: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.