רשימה או טבלה: T-S NS J362

רשימה או טבלה T-S NS J362

תגים

תיאור

Fragment on vellum listing communal officials and needy families in receipt of loaves of bread; ca. early twelfth century. (S. D. Goitein, A Mediterranean Society, 2:455) EMS

T-S NS J362 1r

1r

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
 1. .....]. ומרתה ב'
 2. ..].יעקב אלצבאג ב'
 3. ...]ם אלמנגם ג'
 4. בן אלשׁאמיה וחמאתה ד'
 5. ..]אח טבראני שׁומר ד'
 6. .....]..ר אלחרירי ד'
 7. ........]..[........
 8. בן אלמ.[....].. [.]
 9. סלמאן .. ד'
 10. אברהים אלצבאג ג'
 11. ר' יוסף אלמלמד ג'
 12. אבו כליפה ד'
 13. מרה בן סעאדה ואכתהא ד'
 14. יהוד]ה אלרומי ב'
 15. ....]. אלפרח ג'
 16. .............רומי ד'

תרגום

T-S NS J362 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS J362: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.