רשימה או טבלה: T-S NS J256

רשימה או טבלה T-S NS J256

תגים

תיאור

Upper part of a twin list in the hand of Shelomo b. Eliyyahu, seemingly a draft, one list with amounts, and one mostly without amounts. The sums donated range from one-half dirham, given by the son of bell-maker, to five and one-half. The Rasuy gives one Nasiri through the judge Yehiel. (Information from Mediterranean Society, II, 488, App. C 44)

T-S NS J256 1r

1r

תיעתוק

Mark Cohen, unpublished editions‎ (in Judaeo-Arabic).
 1. אלשׁיך אבו אלמנגא אלעטאר
 2. אבו נצר רביב אלמשׁמיע
 3. אלשׁיך אבו אלבקא בן אלעואל?
 4. נפיס אבי אלגית
 5. אלרשׁיד צירפי בו אלחסן
 6. [ה]ב[ה] בן נעמאן אלכמר?
 7. א ה
 8. בן אלישׁע מנגא כהן
 9. .......]....
 10. אלרייס בן אל.... ב
 11. אבו אלפצא[יל ..]ה ½
 12. בו אלפצל ורשׁיד ה ½
 13. ר שׁלמה א
 14. אלעדני א
 15. אבו אלמגד אלעפיף א
 16. אלשׁיך אבו אלרצא בן מוסי ב
 17. אלשׁיך אבי עמראן //לוי// ב
 18. אלשׁיך אבי אלבקא ב
 19. אלרצוי א נאצרי ביד ר יחיאל
 20. אלשׁיך אבי אלמפצל א
 21. אלתפארת ג
 22. כהן כצאבי ב
 23. אבו אלטאהר ג
 24. אלתקה ½ ור
 25. בן אלגלאגלי ½
 26. ב[ן] נאגי ר[ב]ע
 27. בשׁוליים משׂמאל:
 28. א א

תרגום

T-S NS J256 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS J256: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.